Συστήματα Συναγερμού

Για αξιοπιστία, απόδοση, αποφυγή ψευδών συναγερμών και εύκολη εγκατάσταση, οι αισθητήρες εισβολής και οι πίνακες ελέγχου μας θέτουν το πρότυπο. Εστιάζουν σε εξεζητημένες αλλά εύκολες στην εγκατάσταση συσκευές με ελάχιστη ή καμία ανάγκη επιτόπιας ρύθμισης. Η ευφυής ανίχνευση εισβολής είναι μια δύσκολη υπόθεση, που απαιτεί τόσο τη γρήγορη ανταπόκριση σε πραγματικά συμβάντα όσο και την τεχνολογία παράβλεψης δαπανηρών ψευδών συναγερμών. Οι προηγμένοι πίνακες ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε ομάδες για να ταιριάζουν σε οποιουδήποτε μεγέθους εφαρμογή, με ευκολία στην χρήσης τους. Δίνουμε επίσης υψηλή προτεραιότητα στην ευκολία, με ειδικά χαρακτηριστικά αυτοματισμού και διαχείρισης από απόσταση.

Οι βραβευμένοι αισθητήρες μας θέτουν το πρότυπο για αξιοπιστία και απόδοση – και προσφέρουν ευφυΐα στην αποφυγή ψευδών συναγερμών. Η προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης επιτρέπει στους αισθητήρες μας να αναγνωρίζουν εισβολείς με ακρίβεια ενώ παραβλέπουν ψευδείς συναγερμούς από μικρά ζώα, διακυμάνσεις θερμοκρασίας και άλλα πολλά. Οι διακριτικοί αισθητήρες μας ταιριάζουν ουσιαστικά σε κάθε εφαρμογή: μικρές κατοικίες, κατοικίες με υψηλή οροφή, μικρές επιχειρήσεις, διάδρομοι μεγάλου μήκους, σηραγγώδεις αποθήκες, ακόμα και επιχειρήσεις πολλαπλών τοποθεσιών. Επιπλέον, ανεξάρτητα από τον τύπο, όλοι οι αισθητήρες και τα εξεζητημένα δομοστοιχεία μας είναι πολύ εύκολα στην εγκατάσταση.