Συστήματα Πυρανίχνευσης

Προσφέρουμε σειρές πινάκων πυροπροστασίας, αυτόματων ανιχνευτών πυρκαγιάς, ειδικών ανιχνευτών και περιφερειακών για την πρόληψη πυρκαγιάς, προειδοποίηση και εκκένωση κτιρίων. Τα πλέον πρόσφατα προϊόντα περιλαμβάνουν νέους ανιχνευτές πολλαπλών αισθητήρων οι οποίοι αναζητούν συνεχώς ειδικά μοτίβα πυρκαγιάς, για την αποφυγή ψευδών συναγερμών και άσκοπης διατάραξης της εργασίας. Τα συστήματα λειτουργούν αυτόνομα για μικρές εγκαταστάσεις αλλά μεγαλώνουν και δικτυώνονται μεταξύ τους ώστε να ακολουθούν την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών, παρέχοντας προστασία της αρχικής επένδυσης. Όλα τα συστήματα ανακοινώσεων και εκκένωσης χώρων της εταιρίας μας είναι απόλυτα συμβατά με τα συστήματα πυροπροστασίας μας ώστε να παρέχεται η μέγιστη ασφάλεια του χώρου κάλυψης και η συμμόρφωση προς τους διεθνείς κανονισμούς. Τα συστήματα Πυροπροστασίας διαθέτουν όλα τα ζητούμενα διεθνή πιστοποιητικά κατασκευής και λειτουργίας.