Επιλογή Σελίδας

Συστήματα Πυρανίχνευσης Eurotech

Κατασκευασμένα Σύμφωνα με τα Υψηλότερα Πρότυπα

Τα Eurotech προϊόντα είναι πλήρως συμβατά με τα υψηλότερα πρότυπα ελέγχου τρίτων και πιστοποίησης πυρανίχνευσης. Επειδή τα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς προορίζονται για την προστασία ζωής και περιουσίας, οι πελάτες της Eurotech πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα προϊόντα που αγοράζουν έχουν σχεδιαστεί σωστά, κατασκευάζονται και ελέγχονται ποιοτικά με σταθερά υψηλό πρότυπο.

Απόλυτα Πιστοποιημένα

Όλα τα προϊόντα της Eurotech αξιολογούνται και εγκρίνονται από τρίτους, αποκτώντας πιστοποίηση ποιότητας από τους LPCB, VDS, BSI και NF. Επίσης, ένας επιτυχημένος έλεγχος εργοστασιακής παραγωγής επιτυγχάνεται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, ο οποίος είναι σύμφωνος με το πρότυπο ISO 9000. Μόλις οι δοκιμές και οι επιθεωρήσεις ολοκληρωθούν, ένας τρίτος φορέας πιστοποίησης επανεξετάζει όλα τα αποτελέσματα και χορηγεί το πιστοποιητικό.

Πλήρη Ποιοτική Διασφάλιση

Η διατήρηση της χρήσης του σήματος ποιότητας σημαίνει μια συνεχή διαδικασία ελέγχου της ποιότητας. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο σχεδιασμό για το πιστοποιημένο προϊόν πρέπει να συμφωνηθούν με τον οργανισμό πιστοποίησης και να ελεγχθούν μέσω των ετήσιων εργοστασιακών και προϊοντικών δοκιμών. Το τελικό αποτέλεσμα; Πλήρης ποιοτική διασφάλιση για τους πελάτες της Eurotech.

CERTIFICATIONS

Στην Ευρώπη τα πρότυπα για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προϊόντων, για χρήση σε αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης, καθορίζονται στο πλαίσιο της σειράς πιστοποιήσεων EN54. Λεπτομέρειες μερικών προτύπων, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Πρότυπο Περιγραφή
EN54-2 Εξοπλισμός ελέγχου και ένδειξης.
EN54-4 Εξοπλισμός τροφοδοσίας.
EN54-5 Ανιχνευτές θερμοκρασίας. Σημειακοί ανιχνευτές.
EN54-7 Ανιχνευτές καπνού. Σημειακοί ανιχνευτές χρησιμοποιώντας διάθλαση φωτός, μετάδοση φωτός ή ιονισμό
EN54-18 Συσκευές εισόδων / εξόδων.