Επιλογή Σελίδας
Σύστημα CCTV στο νέο Εργοστάσιο Πυριτίου PCC BakkiSilicon στην Ισλανδία

Σύστημα CCTV στο νέο Εργοστάσιο Πυριτίου PCC BakkiSilicon στην Ισλανδία

Περιγραφή Έργου Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια & εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας σε μία από τις πιο προηγμένες και φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις παραγωγής πυριτίου στον κόσμο. Συνολικά προβλέπεται η σχεδίαση και...
Πυρανίχνευση στη BIC-VIOLEX

Πυρανίχνευση στη BIC-VIOLEX

Πυρανίχνευση στη BIC-VIOLEX Περιγραφή Έργου Σκοπός του έργου είναι προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης του κτιρίου Β του εργοστασίου και διασύνδεση με τα συστήματα πυρανίχνευσης των υπόλοιπων κτιρίων. Συνολικά προβλέπεται η σχεδίαση και ολοκλήρωση...
Περιμετρική προστασία στη BIC-VIOLEX

Περιμετρική προστασία στη BIC-VIOLEX

Περιγραφή Έργου Σκοπός του έργου είναι προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος περιμετρικής προστασίας σε συνδυασμό με σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την επίβλεψη όλου του χώρου της περιμέτρου του εργοστασίου. Συνολικά προβλέπεται η σχεδίαση και ολοκλήρωση...
Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης στο νέο Εργοστάσιο Πυριτίου PCC BakkiSilicon στην Ισλανδία

Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης στο νέο Εργοστάσιο Πυριτίου PCC BakkiSilicon στην Ισλανδία

Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης στο νέο Εργοστάσιο Πυριτίου PCC BakkiSilicon στην Ισλανδία Περιγραφή Έργου Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια & εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας σε μία από τις πιο προηγμένες και φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις...
BSH – Σύστημα Συναγερμού & CCTV στο κτήριο Κηφισιάς

BSH – Σύστημα Συναγερμού & CCTV στο κτήριο Κηφισιάς

BSH – Σύστημα Συναγερμού & CCTV στο κτήριο Κηφισιάς Περιγραφή Έργου Σκοπός του έργου είναι προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος συναγερμού και αντικατάσταση του παλαιού αναλογικού κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την καλύτερη επίβλεψη και προστασία από...