Επιλογή Σελίδας

Παρέχουμε σειρές πινάκων πυροπροστασίας, αυτόματων ανιχνευτών πυρκαγιάς, ειδικών ανιχνευτών και περιφερειακών, για την πρόληψη πυρκαγιάς και για την προειδοποίηση και εκκένωση κτιρίων. Τα πλέον πρόσφατα προϊόντα περιλαμβάνουν νέους ανιχνευτές πολλαπλών αισθητήρων οι οποίοι αναζητούν συνεχώς ειδικά μοτίβα πυρκαγιάς, για την αποφυγή ψευδών συναγερμών και άσκοπης διατάραξης της εργασίας. Τα συστήματα αυτά μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα για μικρές εγκαταστάσεις, αλλά και να μεγαλώνουν και να δικτυώνονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να ακολουθούν την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών, παρέχοντας την πλήρη προστασία της αρχικής τους επένδυσης.

Όλα τα συστήματα πυροπροστασίας μας, είναι απόλυτα συμβατά με τα συστήματα ανακοινώσεων και εκκένωσης χώρων που παρέχουμε, έτσι ώστε να παρέχεται η μέγιστη ασφάλεια του χώρου κάλυψης και η συμμόρφωση ως προς τους διεθνείς κανονισμούς. Τα Συστήµατα Πυροπροστασίας μας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα διεθνή πιστοποιητικά κατασκευής & λειτουργίας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Τα Συστήµατα Ανίχνευσής μας ολοκληρώνονται από μία σειρά πινάκων και αερίων κατάσβεσης, από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Ευρώπης που αντιπροσωπεύουμε. Διαθέτοντας όλα τα κατάλληλα πιστοποιητικά, πάντα θα σας προτείνουμε τα καταλληλότερα συστήματα κατάσβεσης για τα τμήματα της επιχείρησής σας, στα οποία το “business continuity” είναι κρίσιµο.

Παρέχουμε σειρές πινάκων πυροπροστασίας, αυτόματων ανιχνευτών πυρκαγιάς, ειδικών ανιχνευτών και περιφερειακών, για την πρόληψη πυρκαγιάς και για την προειδοποίηση και εκκένωση κτιρίων.

Συστήματα Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης

BOSCH, EUROTECH

Τα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης που παρέχουμε, περιλαμβάνουν λύσεις που εξασφαλίζουν ότι μόνο οι κατάλληλοι άνθρωποι θα βρίσκονται στον κατάλληλο χώρο, την κατάλληλη στιγμή.

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

BOSCH, SIEMENS, SENSOR ACCESS

Στην κρίσιμη εποχή που ζούμε, η εγκληματικότητα εξελίσσεται ραγδαία. Νέες μορφές κινδύνου εμφανίζονται και η τρομοκρατία εφαρμόζει διαρκώς άλλες μεθόδους δράσης

Συστήματα Ανίχνευσης Εκρηκτικών

BOSCH, EUROTECH